hem
Jonas Nordén
Jonas Nordén
25/6 1965 - 26/12 2004

Medel till Jonas Fond insättes på bankgiro 5225-5569
Text: c/o Stiftelsen Grythytte Stipendiefond.


Stipendiat 2020

Styrelsens Motivering för år 2020 - det femtonde studentstipendiet lyder: “Vi har även i år haft ett antal ansökningar att bedöma och av dessa fann Styrelsen att Linnéa Björks ansökan och motivering var särskilt tilltalande. Vi hoppas att stipendiet kommer bidra till att du når ditt mål - att läsa företagsekonomi vid Handelshögskolan i Örebro och sedan en Masters. Med inriktning Event och Hotel Management vid Leeds Beckett University, Irland.

Styrelsen önskar dig all Lycka till!”


I samband med Restaurang- och hotellhögskolans traditionella examensdag i Grythyttans kyrka den 7 juni, delades stipendier ut ur  Jonas Nordéns minnesfond. 

2019 års studentstipendium tilldelades Robin Gulliksson filosofie kandidat i Måltidskunskap och värdskap.

Stipendiat 2019 Styrelsens motivering: Flera sökande har lämnat gedigna ansökningar med goda motiveringar.och den som urskilde mest var Robins. Hotellverksamhet och management var tråden i hans ansökan. Efter moget övervägande enades vi om att tilldela honom årets stipendium på 15 000 kr.

2019 års forskarstipendium tilldelas universitetslektor fil dr Mats Carlbäck.

Stipendiat 2019 Styrelsens motivering: Mats är en aktiv del av Campus Grythyttan och har ansökt om bidrag för att färdigställa sin bok om hållbar kompetensförsörjning i hotellbranschen. Styrelsen har bedömt att det är ett värdefullt projekt för Hospital Management programmet och därför beslutat tilldela honom 50 000 kronor för genomförandet.


Stipendiat 2018

Vid Campus Grythyttan/Örebro universitets Rekryteringsmässa den 21 februari 2018, blev Hilda Kirkhoff årets stipendiat och fick ta emot 15 000 SEK, medan universitetslektorn fil dr Tobias Nygren (fd servitör) fick ta emot 2018 års forskarstipendium på 50 000 SEK ur Jonas Nordéns Minnesfond. Hilda läser Hotell och värdskap (2:a året). Tobias använder sitt stipendium för vidare forskning inom hotel management i USA.

Styrelsens motivering (Hilda): “Din ansökan gav uttryck för några av de kvaliteter, vi bedömt som särskilt viktiga. Ditt engagemang för skolan och de olika aktiviteterna. Samtidigt med visad mental och fysisk närvaro och inte minst en plan för din utbildning och framtiden.”

Styrelsens motivering (Tobias): “För att fördjupa relationer med lärare och forskare vid Rosen College of Hospitality Management, University of Central Florida. Med syftet att uppdatera och implementera en internationell Hospitality Management-utbildning på Campus Grythyttan. Genom att skapa en stark hospitality-utbildning med forskningsförankring och ge fler unga människor möjlighet att utvecklas till karriärer påminnande om Jonas. Med resultatet från din forskning vill du bidra till svensk hotellnäring – vara med och utbilda morgondagens ledare för att stärka branschen.”


Olle Peterson

I samband med Campus Grythyttans Rekryteringsmässa på Måltidens hus i Norden, den 2 mars 2017, tilldelades Olle Petersons årets stipendium på 15 000 SEK ur Jonas Nordéns Minnesfond. Olle läser Hotell och värdskap (3:e året) och tar sin fil kand. vid Örebro universitet, Restaurang- och Hotellhögskolan, Grythyttan till våren.

Styrelsens motivering: “Vi har även i år haft många ansökningar att bedöma där flertalet är väl kvalificerade. Av dessa fann vi att Olle Petersons ansökan och motivering var särskilt tilltalande mot bakgrunden och stipendiets målsättning. Vi hoppas att stipendiet kan bidra till att nå ditt mål, att läsa företagsekonomi vid Örebro universitet och ta en examen! Vi i styrelsen tycker att ditt val att läsa vidare är klokt och önskar dig lycka till i din framtida hotellkarriär.”


Nicolette Kalaiy

Vid en ceremoni den 11 november 2016 på Connect Hotel City, Stockholm, tilldelades Nicolette Kalaiy årets stipendium på 15 000 SEK ur Jonas Nordéns Minnesfond. Nicolette tog sin fil kand. vid Örebro universitet, Restaurang- och Hotellhögskolan, Grythyttan i våras.

Styrelsens motivering: “Det här året har det varit ovanligt många sökande, flertalet både väl kvalificerade och med bra motiveringar. En ansökan avvek, var annorlunda och fångade oss omedelbart. Med en presentation och motivering där särskilt egenskaperna entusiasm, många intressen, målinriktning och personligt driv lyste igenom. Alla de egenskaper som tillsammans med intresset för människor krävs och nå framgång i ett krävande yrke.
Vi i styrelsen önskar lycka till och att stipendiet kan vara till nytta och hjälp i din framtida hotellkarriär.”


Hanne Bergh

I samband med att Jonas Nordéns Minnesfond celebrerade sina tio år, tilldelades Hanne Bergh årets stipendium på 15 000 SEK. Hanne är andraårsstudent vid Örebro universitet, Campus Grythyttan. Utdelningen skedde på Connect Hotel City, Stockholm den 9 oktober 2015.

Styrelsens motivering: “Din ansökan avviker till stor del från övriga sökandes. Den är strukturerad och tydlig. På ett personligt sätt belyser du målen med dina studier vid Campus Grythyttan. Med en kalkyl beskriver du också tydligt hur du tänkt använda stipendiet. Det framgår i din ansökan att du vet vad du vill!
Vi i styrelsen tycker att ditt val att åka till Italien låter spännande. Vi hoppas att stipendiet kan vara till nytta och hjälp i din framtida hotellkarriär.”


Cecilia Björklund

Vid en ceremoni på Connect Hotel City, Stockholm den 7 november 2014, tilldelades Cecilia Björklund årets stipendium på 15 000 SEK ur Jonas Nordéns Minnesfond.

Styrelsens motivering: “Cecilia har bland de många mycket bra ansökningarna, i vårt tycke bäst redogjort för sina framtida planer, som inkluderar ytterligare inriktning mot hotellverksamhet. Vi hoppas att Du genom stipendiet kan lyckas med denna inriktning.”


Emma Järpell

Vid en ceremoni på Connect Hotel City den 23/11 tilldelades Emma Järpell, fil kand (hotell och värdskap) 2012 års stipendium ur Jonas Nordéns Minnesfond.

Motivering: Din ansökan ger en bild av att du har gott självförtroende med rimliga mål. ”I framtiden önskar du bjuda gäster och kunder på positiva överraskningar. Och i jobbet ska personalen må bra och arbetsgruppen väl fungerande!” Vi gillar Din nyfikenhet och beredskap på eventuella överraskningar i jobbet. Du ger ett mycket ambitiöst intryck och anser bland annat att man har ett egenansvar för sin utbildning och inte har rätt att klaga om man inte är villig att hjälpa till att förbättra. Vi tycker om Din inställning och är övertygade om att Du med Din ödmjukhet kommer att vara en tillgång för branschen!

Isa Lindberg

2011 års stipendium ur Jonas Nordéns Minnesfond, tilldelades Isa Lindberg och Gustav Kalogirou (sistnämnde ej närvarande på grund av arbete i London), båda tredjeårsstudenter inom Hotell och värdskap. 

Stipendierna utdelades i samband med Grythytte Akademis stipendiedag i Gythyttans kyrka den 1/9 2011.
Motivering till Isa: ”… För att lyckas i karriären tror vi att kunskap och erfarenhet av operativ hotelldrift är viktigt. Nyligen avslutades hennes verksamhetsförlagda studier på Grand Hôtel i Stockholm, med mycket goda vitsord.    Med det här stipendiet ur Jonas Nordéns minnesfond, vill vi i någon mån bidra till nästa del av den påbörjade resan. ... - få mer erfarenhet, och näring till sitt djupa intresse för hotellbranschen." 

Motivering till Gustav: "... en målmedveten, strukturerad och ambitiös hotellman. Vi gillar Gustavs 'Summary – A goal-oriented teamplayer that is born to be a leader!'

Jonas mamma Madeleine och jag tror att vår son skulle ha uppskattat honom."  (Gustav har tänkt använda stipendiet till vidareutbildning vid London Business Management School.)

Sanna Bastås
I samband med Debutantmiddag och Grythytte akademis 20-årsjubileum den 30/9 2010 tilldelades Sanna Bastå, tredjeårselev inom Hotell och värdskap, ett stipendium och 15 000:- ur Jonas Nordéns Minnesfond.

Motivering: ”För att kunna studera vidare och fördjupa sina kunskaper i företagsekonomi".
Stipendieutdelning Grythyttan 2008
Vid en ceremoni i bilioteket på Måltidens Hus, Grythyttan den 12 december 2008, tilldelades Panny Hallgren och Karin Victorin årets stipendium ur Jonas Nordéns Minnesfond. Utdelare var fondens grundare.
Panny motiverar sin ansökan med att ges möjlighet att förlägga del av sina studier på en Conventionbyrå i ett engelsktalande land, helst USA. Med ambitionen att efter studierna fortsätta arbeta internationellt.

Karin motiverar sin ansökan med att utveckla sitt brinnande intresse för kongresser och evenemang  samt att fördjupa sina språkkunskaper i engelska, genom att förlägga del av sina studier i ett engelsktalande land.

Från Måltidsgalan...
Från Måltidsgalan i Grythyttan när motiveringen, "En strålande och duktig student, som spås en lysande framtid inom hotellbranschen" läses upp för Pierre Garami, 2007 års stipendiat.
Björn Olsson tar emot stipendium ur Jonas Nordéns Minnesfond
Björn Olsson tar emot stipendium ur Jonas Nordéns Minnesfond vid ceremonin på Måltidens Hus i Grythyttan.

Jonas nordéns MINNESFOND

Om Jonas Nordéns Minnesfond

I samband med att Jonas med familj omkom i tsunamin den 26 december 2004, skänkte vi föräldrar (Madeleine Möller och jag) hans facklitteratur till Måltidens hus i Grythyttan. För mer info angående böckerna klicka här, sök på Jonas Nordén. För oss kändes det viktigt att Jonas inte glömdes bort, så bildades Jonas Nordéns Minnesfond som är knuten till Stiftelsen Grythytte Stipendiefond. Fondens pengar ska gå till behövande studenter vid Restauranghögskolans hotellprogram i Grythyttan.

Vill du ha mer information om stipendiet och intresseanmälan kontaktar du helene.gustafsson@oru.se via e-post.

Man kan stödja fonden genom donation (se nedan), och/eller köpa min bok Bland matsedlar & menyer vars royalty oavkortat går in i fonden. Bokverket kan beställas direkt av mig (rekommenderat cirkapris 418:-, pris beroende på antal, frakt tillkommer). Boken av många ansedd som "branschens nya fackbibel", blev prisbelönt på Kokbokens Dag 2005 i Grythyttan för bästa bok i kategorin Essäer kring måltiden.

Om du vill läsa mer om boken klicka här.

Carl Jan Granqvist, professor i matkunst vid Stavangers universitet skriver i bokens förord: "För mig är detta en efterlängtad skrift som både ger en välbehövlig dokumentation om svunna tiders restaurangliv och är ett pedagogiskt material för kommande medarbetare i vår restaurangbransch och för dem som har intresse av måltidens framväxt eller dess nyanser... ." Restauratören, kocken och pedagogen Örjan Klein skriver i sitt förord: "Denna bok kan bli ett utmärkt redskap i undervisningen för unga blivande kockar och matsalspersonal, men är också synnerligen intressant för oss som varit länge i yrket. [...]. Bland matsedlar & menyer är en intressant och rolig kulturhistorisk läsning för alla som är intresserade av restauranghistoria."
Minnesfondens stadgar » Jonas CV »

RESEBREV FRÅN STIPENDIATER

Det känns både roligt och fint att få bekräftelse när stipendier "hamnar så rätt"! I Gustavs motivering skrev vi bl. a. "... en målmedveten, strukturerad och ambitiös hotellman ". Det var år 2011 - tiden går och vid årsskiftet tar Gustav över chefskapet på anrika Stora Hotellet i Jönköping (se brev nedan).

Vi i styrelsen för Jonas Nordéns Minnesfond är både stolta och glada över att vi genom ett stipendium i någon mån varit med och stöttat din resa! Vi trodde/tror på Dig. Stort Grattis och lycka till!

Jönköping den 15 december 2019

"Hej Gösta,

Hoppas att allt är väl med dig.

Medan jag skriver det här brevet, inser jag hur lång tid det har gått sedan jag senast skrev till dig, året var 2011. Det var tur på något sätt att vi häromdagen fick prata via telefon och det har vi ju gjort genom åren. Sedan sist har det hänt en hel del i mitt liv. Då - första gången, när jag fick stipendiet ur Jonas fond, bodde jag i London. Jag arbetade inom Starwood, där det blev totalt sex fina år på Sheraton Park Lane, W. London och därefter Sheraton, Stockholm. Med många erfarenheter och upplevelser så fortsatte resan i en annan riktning.

För ca tre år sedan flyttade vi till ett litet hus utanför Gränna där jag idag bor med min sambo och dotter på två år. Efter en tid på idylliska Bauergården, Bunn (John Bauers hemtrakter) och därefter Badhotellet i Tranås. Nu - sedan en tid tillbaka är jag på Elite Stora Hotellet i Jönköping och kommer tillträda som Hotelldirektör vid årsskiftet. Hotellet har en lång historia, som sträcker sig till mitten av 1800 talet. Det var här man år 1864 införde det som idag kallas "fine dining", då ett flärdfullt restaurangkoncept, med vita dukar, brutna servetter och blommor på borden. Dessutom - hör och häpna - levande musik i bakgrunden! Något man var först med i Sverige!

Då (1860) fanns det drygt 30 hotellrum och resten var restaurangverksamhet. Idag har vi 167 rum och har nyligen blivit klara med nybyggnation och renovering av hotellrum. De gamla frimurarlokalerna har förvandlats till hotellrum för att möta det höga efterfrågan av övernattning i Jönköping. Grandiosa Spegelsalen, som betraktas som en av Skandinaviens vackraste festsalar står stolt kvar och har varit värd för många festligheter genom åren. Fler lär det bli.

Jag har en spännande resa framför mig då jag tar över efter Carl-Henrik Nilsson som går i pension efter 25 ärofyllda år på hotellet. Det är med stor ödmjukhet och förväntan jag blickar framåt. Vi har många planer för utveckling av hotellet för att möta dagens resenär.

Tack än en gång för att du någonstans följer min resa.
önskar dig och din familj en riktigt God Jul och Gott Nytt år!

Gustav Kalogirou"

Fint brev från vår stipendiat 2008 och Carin Victorin! Det värmer och känns bra - särskilt att läsa det Carin skriver om Jonas stipendium, dess betydelse och att det gav henne tron på sig själv! Roligt också att läsa om Villan och hennes yrkesstolthet. Är övertygad om att hon kommer att utvecklas och vara en tillgång för yrket och branschen!

Strömsfors den 1 februari 2017

"Hej Gösta,

Hoppas att du fått en härlig start på detta nya år!

Åren går och erfarenheterna blir fler och fler. Jag är än idag tacksam över stipendiet från Jonas minnesfond. Nu, ganska många år senare när jag reflekterar över stipendiet så tror jag kanske mest att det gav mig en trygghet att tro på mig själv. Att jag tilldelades stipendiet visade mig att ni trodde att jag skulle kunna vara med och påverka framtidens hotellbransch och det hade jag i bakhuvudet när jag, för ett år sedan, tackade ja till att driva Villa Strömsfors. Villan är min livsdröm och jag är övertygad om att gäster, oavsett bakgrund, plånbok eller tidigare erfarenhet kommer att efterfråga exakt det jag och villan erbjuder. Värme, omtänksamhet och energi.

I Västra Götaland ligger den lilla bruksorten Strömsfors, drygt 1 h från Göteborg. Här finns Strömsfors Bruk som var en del av Borås Mekaniska. I bruket tillverkades allt från sågklingor till tändsticksaskar men det som verkligen gjorde att Strömsfors sattes på världskartan var en etiketteringsmaskin som fick namnet ”Svenske”. Svenske skeppas över hela världen och det blir en stor succé bland vinodlare, destillerier och bryggerier.

Brukspatronparet David och Davida förverkligar sin dröm när de bygger sin bostad och 1908 står den ståtliga villan färdig. Med rinnande varmvatten, radiatorer på väggarna och elektricitet är Villa Strömsfors det modernaste Sverige skådat. David och Davida lever ett liv i lyx samtidigt som de bygger upp det ca 1 km långa brukssamhället med postkontor, speceriaffärer, jordbruk och handelsträdgård. I handelsträdgården säljs bland annat vindruvor, aprikoser, agaveväxter och nyskördade gurkor. Det är läckerheter som varken Strömsforsbor eller övriga svenskar hört talats om, än mindre smakat. Strömsfors fullkomligt blomstrar! Men mycket händer i Sverige inom industri under 1900-talet och många bruksorter dör så småningom ut. Så även Strömsfors när bruket på 70-talet läggs ner.

Bruksfamiljen Nylander flyttar nu permanent till Borås och så småningom säljs villan. Obebodd står den vackra villan och förfaller ända till 2014 när Hökerum Bygg köper den, eller ”henne” som vi brukar omnämna villan.Efter en kärleksfull renovering och restaurering har vi, precis som David och Davida, förverkligat vår dröm.Idag kan man hyra villan som företag eller privatperson för sitt specifika ändamål. Konferenser, middagsbjudningar eller en helg med familjen där kanske kräftfiske, champagneprovning eller ett crouquetteparty står på agendan.

Villan är vacker och stolt som få och att driva detta företag är en dröm!

Tack för att ni trodde på mig redan 2008, ni la grunden till den trygghet jag känner i min roll som ansvarig för villan. Jag hoppas att jag får möjlighet att visa upp henne för dig! Det hade varit så roligt! Jag skickar med några bilder så att du får en känsla för hur min dröm ser ut!

Varma hälsningar och önskan om en fortsatt fin vecka
Carin Victorin
Föreståndare
Villa Strömsfors AB
Norra Strandgatan 5A
523 37 Ulricehamn"

Fint resebrev från Cecilia Björklund, förra årets stipendiat.

"Hej Gösta!

Jag hoppas att allt är väl med dig.
Tänk att det är över ett år sen jag tog emot stipendiet i Stockholm, tiden går så fort!
Jag tänkte därför berätta lite vad som hänt sedan dess.

Senast vi sågs var på rekryteringsmässan i Grythyttan 2015 då jag jobbade för fullt med projektledningen av den Akademiska Högtiden och alla slutstudier. Högtiden blev otroligt uppskattad av såväl gäster samt oss i projektgruppen och alla duktiga studenter som jobbade.

I juni tog jag examen från Restaurang- och hotellhögskolan och har sedan dess jobbat på femstjärniga Upper House i Göteborg som för bara några dagar sedan blev utnämnda till Sveriges bästa hotell! Det har varit en otroligt lärorik period och jag har skaffat mig erfarenheter för livet.

Men nu med redan tre femstjärniga hotell i bagaget är det däremot dags för nya och lite tuffare utmaningar. Den 20e december har jag nämligen flyttat från Sverige och börjar jobba i Dubai! Jag har fått jobb på Burj al Arab som öppnar en ny vip-avdelning på 27e våningen. Det kommer bli otroligt tufft med nyöppning men jag är övertygad om att det kommer gå bra. I Dubai kommer jag vidareutbilda mig genom Jumeirahs interna managementutbildningar då både jag och hotellkedjan är beredda att satsa på varandra! I Dubai kommer jag att stanna i minst ett år och hoppas på en stor såväl personlig som professionell utveckling.

Jag önskar dig en fantastiskt god jul och ett underbart nytt 2016.
Vi hörs snart igen, ta hand om dig!

Bästa Hälsningar,
Cecilia Björklund"

Fint, mycket, läsvärt och intressant skrivet resebrev från Isa Lindberg, en av 2011 års stipendiater. 

“Hej Gösta,

Stort tack för trevligt samtal under sommaren. Det värmde att höra att du mår bra ... Nu vill jag berätta om min resa. När vi talades vid berättade jag, som du säkert minns, att jag var i full gång att planera mina hotellbesök. Jag tog då kontakt med vänner och bekanta som jag träffat och umgåtts med under min studietid på Restaurang-och hotellhögskolan i Grythyttan. Vilken respons jag fick! Alla välkomnade mig med öppna armar och meddelade att de mer än gärna visade mig runt och berättade om verksamheten de verkar inom. Jag ville besöka både stor och lite mindre hotell varför jag valde att kontakta Emilia Åkesson på Scandic Grand Central i Stockholm, Carin Victorin på Hôtel Avalon i Göteborg samt Kajsa Green på Clarion Collection Hôtel Drott i Karlstad. Dessvärre fick övernattningen på Grand Central skjutas upp, men tanken är att jag skall besöka dem nu under hösten istället. Min resa började därför i vackra Karlstad och på Hotell Drott där jag övernattade och visades runt. Kajsa hjälpte mig att komma i kontakt med hotellchefen på Clarion Collection Hôtel Bilan och vd på Clarion Hôtel Plaza, vilka välkomnade både mig och Kajsa att komma på besök. Det var intensiva dagar med otroligt många intryck som gav både inspiration och energi. Vad glad jag blir av att träffa varma, engagerade och målinriktade människor.
Efter mina tre hotellbesök i Karlstad for jag vidare till Hôtel Avalon i Göteborg där Carin tog emot mig. Jag kontaktade även ett nyöppnat hotell på Trädgårdsgatan, Dorsia som Carin beskrivit skulle vara något utöver det vanliga. Och det var det. En byggnad med inredning likt ett enda stort konstverk. Inspirerande.

Under resans gång och nu efteråt funderar och analyserar jag. Detaljerna, funktionerna samt rummens möblemang kan alltid kommenteras och diskuteras. Nu när jag arbetat i branschen ett par år lägger jag märke till att jag automatiskt reflekterar kring sådant som jag ej lagt märke till tidigare. Jag berömmer, utvecklar och förbättrar i mitt huvud och detta var häftigt att observera mig själv göra under resan. Vad som dock tog upp större del av min tankeverksamhet både under och även gör nu i efterhand är det faktum att det är värdskapet som avgör huruvida jag trivs i en hotellmiljö eller ej. Hur jag än vänder och vrider så är det personalens närvaro, energier samt utstrålning som påverkar min vistelse mer än något annat. Värdskapet påverkar inte bara helheten utan även detaljerna. Ett mindre gott värdskap kan få hotellrummet att kännas mindre ombonat och även hur övrig service och funktion upplevs på hotellet. Det är alltså närvaron, viljan att skapa en gemenskap samt glädjen hos personalen som jag kommer fram till de allra flesta gånger väger tungt då jag är en övernattande gäst.
Jag har nu även utvecklat mitt analyserande utifrån ett gäst perspektiv och dragit paralleller till mitt tidigare, nuvarande samt framtida arbetsliv och tillhörande förhållningssätt.

Hur vill jag att mina arbetskollegor skall må på sin arbetsplats? Hur vill jag må på min arbetsplats? Hur vill vi att våra besökare skall känna när de besöker oss?

När jag funnit mina personliga svar på dessa frågor når jag slutligen frågeställningen: Hur kan vi, som arbetslag se till att våra gäster upplever och får de känslor som vi vill att de skall under deras vistelse hos oss? Hotellupplevelsen ur gäst perspektivet är otroligt viktigt för mig då jag utvecklar mina tankar och visioner i mitt arbetsliv.

Som du, efter våra samtal, säkerligen förstått så är jag en analyserar så mina tankar om denna resa som jag nu beskrivit är förmodligen ej de sista. Och tur är ju det. Analys hjälper mig att utveckla tankar och konkreta verktyg för att utveckla mitt arbetssätt. Jag vill åter igen tacka för att ni gav mig möjligheten att besöka dessa hotell. Resan gav mig inspiration, perspektiv samt nya kontakter inom branschen. Slutligen vill jag önska dig en riktigt trevlig höst och jag hoppas att vi hörs per mail eller telefon om inte alltför lång tid

.
Allt gott,
Isa Lindberg”

Ännu ett trevligt resebrev, denna gång från Carin Victorin en av 2008 års stipendiater.

Göteborg 2012-05-16

Hej Gösta,

Snart två år har gått. Jag kan knappt tro att det är sant! Det känns som om det var förra veckan som jag gick ner för grusgången vid Måltidens hus i finklänning, mot kyrkan och mot min examen.

Direkt efter skolan flyttade jag till Göteborg och började arbeta på Avalon Hotel som är ett designhotell beläget ”mitt i smeten” på Kungsportsplatsen. På Avalon hade jag tidigare haft både en praktikperiod under mitt första år i Grythyttan samt sommarjobb resterande somrar. Min tanke efter min examen var att stanna över sommaren för att sedan bege mig utomlands. Man skulle kunna säga att Göteborg verkligen visade sig från sin bästa sida och det gjorde att jag stanna kvar. Efter sommaren blev jag erbjuden en heltidstjänst i receptionen och jag tyckte i den stunden att det var ganska skönt att få en fast punkt efter tre års studier.

Idag, två år senare är jag kvar på samma hotell och mår som fisken i vattnet. Efter ett halvår i receptionen blev jag erbjuden ett vikariat som receptionschef och i januari i år skrev jag på pappret att jag nu har receptionschefstjänsten tillvidare. Jag skulle inte kunna vara mer nöjd med nuet!

Avalon Hotel som jag arbetar på fyller fem år till sommaren. Min hotellchef Elisabeth Thomson var tidigare hotellchef på Grand Hôtel i Stockholm och har blivit något av en mentor för mig. Elisabeth ser en hotellutbildning som någonting väldigt viktigt och lägger ett värde i att jag har studerat. Jag lär mig någonting varje dag och är väldigt stolt över möjligheten att tillsammans med mina kollegor kunna växa i detta företag!

Min ”långsiktiga plan” är att stanna kvar ytterligare ett eller ett par år på denna position så att jag kan i siffror kan påvisa hur jag har bidragit till en skillnad för Avalon! Jag är fortfarande sugen på att flytta utomlands om rätt förutsättningar skulle finnas. Vem vet vad framtiden har att erbjuda…

Du kan väl ropa hej när du har vägarna förbi Göteborg. Jag skulle gärna bjuda dig på en visning av hotellet samt en trevlig lunch!

Varma hälsningar,

Carin Victorin

Nytt resebrev från London och en av fondens senaste stipendiater, som är framgångsrik och målmedveten!

Hejsan Gösta,

Hoppas att allt är väl med både dig och familj.

Jag har menat att skriva till dig länge nu men tiden har bara flugit iväg så jag tar tillfället i akt och skriver ett par rader om vad som sker i London! Det har gått fem månader sedan jag tilldelades stipendiet från Jonas Nordén minnesfond vilket jag är väldigt tacksam för och det kommer användas för att vidareutbilda mig på högre nivå inom företagsekonomi här i London. Allt går som det skall här i London och jag har nyligen blivit befordrad inom Starwood Hotels & Resorts till Welcome Desk Manager på det nya W Hotel* Leicester Square http://www.wlondon.co.uk/. Jag börjar på hotellet den 23:e januari och jag ser verkligen fram emot att börja med den nya utmaningen.

Nu har det gått ett år sen jag flyttade till London med målet att utveckla mig själv inom hotellbranschen, vilket har bevisat sig vara ett av de klokaste beslut jag kunde ta den stund jag bestämde mig för det. Livet i London är exakt vad jag hade önskat mig för den perioden av mitt liv och erfarenheter samt upplevelser här har varit många. När jag tittar tillbaka på tiden som student och dyker in i mina visioner om hur livet skulle vara i praktiken utanför säkerhetsgränserna av universitetet, så finner jag en spännande värld där jag ser fram emot att leva i. Jag kan bara säga att visionerna har visat sig vara rätta och med glädje kan jag dela med mig att de är till och med bättre än vad jag hade förväntat mig. Ser verkligen fram emot att sätta mitt spår i denna fantastiska bransch och att fler studenter från Grythyttan kommer ut i denna värld för att göra sitt eget!

Avslutningsvis vill jag ännu en gång tacka för att jag fick äran att bli tilldelat stipendiet och jag kommer definitivt att uppdatera dig om vad som händer i mitt liv i framtiden

Varma hälsningar och god fortsättning för 2012!
George Gustav Kalogirou

* W Hotels ingår i en världomspännande organisation tillsammans med bland andra Sheraton, Westin, Le Meridien, Luxury Collection, St. Regis, Four Points. 

Ny trevlig läsning från fondens senaste stipendiat Sanna Bastås, som på kort tid skaffat sig en fil. kand. i företagsekonomi!
Grattis och lycka till!

Örebro den 21 januari 2011,

Hej Gösta!  

Sedan vi träffades sist har tiden verkligen rusat fram. Ekonomistudierna vid Handelshögskolan på Örebro Universitet har gått som på räls och nu står jag färdigutbildad (för stunden) och redo för arbetslivet med en fil. kand. i måltidskunskap från Grythyttan och en fil. kand. i företagsekonomi från Örebro. Jag har under hösten läst en kurs i marknadsföring på c-nivå kallad "företaget och omvärlden". En mycket intressant kurs där jag tillsammans med några studiekamrater gjorde en omfattande omvärldsanalys för Svenska Mässan och Gothia Towers. Efter denna kurs skrev jag och min klasskramrat en C-uppsats inom marknadsföring med titeln  "Hårda sängar och mjuka möten - en undersökning av affärsresenärers lojalitet mot hotell" vilket också har varit otroligt spännande och givande.

Det har varit roligt att föra in lite måltidskunskap och värdskap i den annars ganska stela ekonomiska skolan. Framförallt har jag tydligt sett hur mitt engagemang för en specifik bransch har påverkat mitt intresse för undervisningen jämfört med övriga klasskamrater som studerade till civilekonomer. Jag har också lärt mig att än mer uppskatta Grythytte Akademi och den intimitet och gemenskap som finns bland både studenter och lärare. Att kliva in i en sal där ingen hälsade på morgonen var till en början lite av en chock. Men de fick träning, det kan jag lova!

Just nu står jag i en korsning med många vägar att välja mellan. Det känns spännande och lite skrämmande på en och samma gång. Jag är otroligt glad för mina år som student, det har verkligen varit en härlig och stimulerande tid. Nu väntar en förhoppningsvis lika spännande framtid. Vidare uppdateringar väntar! 

Tack Gösta för ditt stöd och intresse, det betyder mycket.
Soliga hälsningar

Sanna 

För ett tag sedan kom härliga och intressanta resebrev från förra årets två stipendiater, Panny Hallgren och Carin Victorin, som är ute i världen och praktiserar. Läs och njut!

San Diego den 20 april 2009,

Hej Gösta och Madeleine,

Hoppas allt är bra med er båda!
Jag mår jättebra och har det toppen här i San Diego. Nu har jag varit här i snart sex veckor och det har varit en helt fantastisk upplevelse. Jag bor på ett vandrarhem i ”Lilla Italien”, centralt i San Diego. Läget är perfekt, det tar mig fem minuter att promenera till praktikplatsen, San Diegos Convention & Visitors Byrå och tio minuter till city kärnan. Alla på praktiken är mycket trevliga och hjälpsamma. Mina arbetsuppgifter varierar, jag får göra lite allt möjligt, till en början har jag varit på alla olika avdelningar och slutligen spenderat mest tid på sälj- och marknadsavdelningen. Mestadels backar jag upp personalen och hjälper dem att förbereda eller avsluta kundevent, tradeshows eller sights. Möjligheten att få träffa och se hur personalen jobbar med att marknadsföra staden har varit mycket givande. Varje dag känner jag att jag lär mig något nytt och blir inspirerad att fortsätta min bana inom hotell och mötesindustrin.

Det har varit en händelserik period för byrån under min korta tid här, inte på grund utav mig utan, på grund utav världsekonomin och andra omständigheter. Medan jag har varit här har några personer tyvärr fått sluta. VD:n, David Peckinpaugh, beslutade att inte förlänga sitt kontrakt och slutade bara ett par veckor efter att jag anlänt. Det var tråkigt men det verkar som om allt har sin gilla gång.

Trots att organisationen har varit lite rörig har det varit utvecklande och lärorikt att få vara med om en sådan förändring, för det är verkligheten. Personalen har, enligt mig, hanterar situationen galant. Med tanke på att sådana här händelser tar mycket tid från personalens dagliga arbetsuppgifter och så har de dessutom mig att tänka på. Oavsett hur mycket de har att göra tar de sig alltid tid för mig. Jag trivs mycket bra med alla jag har fått möjlighet att jobba med. Stämningen på arbetsplatsen är öppen, trivsam och glad. Några av de människor som jag har träffat här är riktigt duktiga på det de gör och jag ser upp till dem.

Fredagen den 20 mars kom Chatarina Hamilton på besök. Det var ett mycket kärt återseende då vi möttes upp för frukost. Därefter åkte vi till praktikplatsen för att hälsa på Althea Salas som var och är min kontaktperson på byrån. Hon förklarade omständigheterna på byrån för Chatarina och berättade även hur planen har sett ut för mig. Jag är mycket glad och rörd över att Chatarina hade möjligheten att hälsa på mig. 

Vardagarna har jag spenderat i San Diego och de flesta helgerna har jag varit i Santa Monica och hälsat på min kusin, Sabrina. Vi har hittat på många roliga upptåg, städat stranden, varit på ett ”hurra för att du har blivit frisk” party, varit och swingdansat, dansat salsa och mycket mer. En helg flög vi upp till Reno för att hälsa på resten av släkten och jag har även hunnit med att besöka en vän i San Francisco. Det har varit kul att ta del av mina kusiners liv och se hur de lever.

Stipendiet har varit till stor hjälp och har gjort det möjligt för mig att göra det mesta utav min resa. Återigen stort tack för att ni har hjälpt mig att möjliggöra denna upplevelse.

Bästa hälsningar
Panny Hallgren

 

 

Cape Town i april 2009,

Hej Gösta!

Här kommer en varm hälsning från Cape Town, Sydafrika. Jag har det underbart och perioden här har varit oerhört lärorik. I reseböcker kan man läsa att Sydafrika är som ”en hel värld i ett land” och nu efter snart 7 veckor kan jag verkligen hålla med om detta. På ena sidan ser man att fattigdomen som väldigt påtaglig och folk står i 10-års köer bara för att få ett hus att bo i. Ett hus som inte faller ihop varje gång det blåser. Å andra sidan erbjuder Sydafrika lyx, flärd och lättsinne, men pengar är ett måste. Landet gör en väldigt lycklig samtidigt som fattigdomen gör att man vill skänka alla pengar man har till välgörande ändamål.

Min praktik här har varit underbar! Jag började min praktik på ett hotell som heter Tintswalo Atlantic. Detta hotell ligger ca 30 min med bil från Cape Town, i en förort som kallas för Hout Bay. www.tintswalo.com Detta är ett väldigt litet hotell med endast 12 rum, alla exklusivt inredda och vackert belägna med utsikt över havet. Hotellet visade sig snabbt, enligt min mening besitta exceptionellt bra värdskap för sina gäster. Det har varit oerhört lärorikt att se hur man kan bemöta gästen och verkligen få gästen att känna sig verkligt speciell. Och detta är det första hotell jag besöker där jag vet att man som gäst verkligen kommer att känna sig speciell. Jag vet inte om detta beror på att hotellet har så pass få rum och personalen därav har mer tid för sina gäster, eller om det beror på ägarna som har strikta regler för hur gästerna ska behandlas, men någonting är det? Hotellet har verkligen känslan för det lilla extra som man alltid har hört talats om.

Förr två veckor sedan kom Madeleine ner till Cape Town för att besöka några vänner. Vilket fantastiskt sammanträffande! Jag hade glädjen att få henne till bords en kväll och jag är väldigt stolt att jag fick möjlighet att visa henne ett guldkorn bland många restauranger här i staden.

De sista två veckorna innan hemfärden spenderar jag på ett guesthouse här i Cape Town. Det är ett svenskt ägt hotell som heter Antrim Villa. www.antrimvilla.com Här hjälper jag ägaren, Jonas Sandström, med delar av marknadsföringen. Jag sitter på kontoret dagarna i ända och hjälper Jonas att finna olika distributions kanaler för hotellet. Hjärnan går verkligen på högvarv hela dagarna och de är otroligt intressant. Nu känner jag verkligen att jag har nytta utav min utbildning.

Under min lediga tid här i Cape Town har jag åkt runt och besökt olika hotell i och omkring staden. Hotellen här har väldig potential men personalen, oavsett om du kommer till ett sjustjärnigt hotell eller ett guesthouse, känns sällan tillräckligt utbildad. Det borde finnas bättre utbildnings möjligheter för dessa människor och företagen borde satsa på sin personal mer och se dem som en verklig resurs.

Nu efter mina veckor i Sydafrika upplever jag att landet är underbart med tanke på naturen, djuren och möjligheterna. Dock blir jag djupt sårad när jag upplever det som att landets regering inte gör allt för folket utan nästan ser på sitt folk som ett nödvändigt ont. Det känns verkligen fortfarande att de svarta människorna inte är på samma nivå som oss vita och det sårar mig djupt.

Om 2 veckor är det dock hemfärd och det känns inte alls som att det är tid för detta ännu. Jag vill besöka fler hotell och lära mig ännu mer. Det känns som om hotell och mötesindustrin än en gång bara har kittlat mig. Återigen får jag bekräftat att jag har valt rätt bransch och nu är jag mer sugen än någonsin!!

Avslutningsvis vill jag tacka för Ert stöd, Gösta och Madeleine. Jag är er djupt tacksam för det stöd som Ni har givit mig under mina utlandsstudier.

 

Med vänlig hälsning Carin Victorin

 

 

Nytt trevligt resebrev från fondens förste stipendiat Björn Olsson, som nu lämnat Washington DC och flyttat till Maldiverna. Samtidigt har han blivit befordrad. Grattis Björn! Trevligt att höra ifrån Dig! Mer om  björn klicka här.

Maldiverna den 6 jan 2009,

Hej Gösta o Gott Nytt år!!!

Har menat att maila dig men allting har hitills bara flygit förbi sedan jag flyttade till Maldiverna i mitten av December. Har nu lyckas bli befordrad och arbetar i ungefär samma position som när jag lämnade Sverige. Tjänsten kräver dock mer här inom Four Seasons än vad jag tyckte det gjorde hemma i Sverige.

Det är en ny härlig utmaning både med privatlivet samt yrkesmässigt att bo här nere. Kollegorna är duktiga och mycket flitiga som alltid inom FS och det är inte svårt precis att motivera sig när man stiger upp för att gå till arbetet. Arbetsreglerna här är också lite annorlunda, jag arbetar sex dagar i veckan ca tio timmar om dagen. Men det i sig är en nyttig erfarenhet så jag klagar inte.

Hoppas allt e väl med dig o du fick njuta av den svenska julmaten, vilket jag aldrig fick och saknade...
Jag kommer försöka hålla dig bättre uppdaterad och jag besöker hemsidan med jämna mellanrum så jag håller mig uppdaterad om vad som händer med utvecklingen för fonden..

Ta hand om dig Gösta så hörs vi snart igen.
//Björn

 

 

Häromdagen fick jag det här intressanta brevet från fondens andre stipendiat Pierre Garami.

Monte Carlo den 6 april 2008,

Hej Gösta min vän!

Hur mår du hemma i Sverige!?
Tänkte skriva några rader nu när jag varit här ett tag. Monaco är underbart och utan stipendiet hade jag aldrig kommit hit, TACK!
   Jag flyttade ner hit den 3 februari full av energi för att göra mitt bästa på Columbus Hotel. Praktiken har hittills gått jätte bra och varje dag lär jag mig något nytt. Schemat jag har är kanon och mina åsikter respekteras till fullo ifall att jag har önskan om att ändra något. Fredrik Aspegrén, svensken som är min kontaktperson är otroligt duktig. Han är verkligen en sann förebild då han tar sig tid att lära mig saker och ting. Jag kan tänka mig att människor med erfarenheten som han har och positionen (managing director) inte ger tid att lära ut, så är inte fallet här. Vi försöker träffas varannan dag för att gå igenom tankar, funderingar, frågor osv. Vi har även nu smått börjat starta lite små projekt tillsammans, det gäller ju att svenskarna här nere håller ihop!
   Fredrik har en lång erfarenhet av Hotell Management, han började som kock på hotell Kattegatt i Torekov när han var 23 år gammal. Därefter gick han hotellskolan i Lausanne 4 år, efter skolan började han jobba på ett hotell i Napa Valley, Kalifornien. Efter USA åkte han till Sydafrika för att där driva hotell på toppnivå i närmare 15 år. Nu driver han ”segerskeppet” Columbus Hotel mot ljusare tider.
   Min praktik befinner sig just nu på säljavdelningen, jag har tidigare varit i receptionen samt i Dutymanager-gruppen. Säljavdelningen är nu min 5:e vecka. ”Sälj” är verkligen något jag är intresserad av, det känns jätteroligt och kul att sälja in ett hotell jag nu sakta men säkert känner mig komfortabel i (syftar på kunskapen om hotellet). Säljarbetet har jag insett är väldigt betydande för ett hotell, Columbus har endast 4 personer på sin säljavdelning vilket kan tyckas lite för storleken på hotellet men detta innebär bara för mig att jag får vara med om allt. Ena dagen sitter jag och förhandlar priser med en kund och dagen efter stansar jag in databaser. Troligtvis kommer jag vara kvar här i sommar, vilket gör att jag kan spendera ännu mer tid på de avdelningar jag vill vara på.
   Efter säljavdelningen ska jag vara med ekonomichefen för att lära mig ekonomin på hotellet, därefter blir det några veckor med Rooms Division Manager för att till slut göra några ”spadtag” med food & beverage manager.
   Det jag verkligen känner att jag lär mig här är den internationella erfarenheten som många svenska hotell idag säker. Att driva hotell här är totalt olikt Sverige då anställda här nere tänker helt annorlunda. Detta är en diskussion vi kan ta någon annan gång men att det är en stor skillnad att leda Svenskar jämförelsevis mot Monegasker, fransmän/syskor, italienare. Franska språket går bättre och bättre för varje dag men ibland har jag svårt att hänga med. Fredriks mål innan jag åker hem är att jag ska pratade godtagbar franska så han har sagt till alla på hotellet att alltid prata franska med mig vilket är kanon!
  Jag har även varit i kontakt med Björn ang. Cornell, är lite intresserad av det efter Grythyttan.
   Tobias (prefekt i Grythyttan) har precis varit här nere, hoppas också på att se dig snart!
Sköt om dig Gösta så hörs vi!

Hälsningar

Pierre Garami

 

 

Nytt, trevligt brev från Björn Olsson, minnesfondens förste stipendiat (som använde pengarna till studier på Cornell och där knöt kontakter som nu utmynnat i arbete som receptionist på flotta Four Seasons Hotel, Washington DC.)   

Hej Gösta! 
Tack för brev och omtanken, här är allting bara bra! Trivs alldeles utmärkt med livet både som sambo och mitt arbete. Inte minst med mina nya kollegor och arbetet som receptionist.  Beträffande mina kunskaper inom revenue management som jag inhämtade på Cornell, måste jag i ärlighetens namn säga att de nyttjas inte direkt varje dag. Revenue är givetvis en stor helhet och innehåller många olika komponenter. Den del av revenue som används här och som man arbetar väldigt medvetet och strategiskt med i receptionen, är att varje dag finna gäster som ska checka in som potentiella upsell's. Vi försöker finna rätt gäst vid rätt tid och erbjuda rätt rum till rätt pris.
 
Det är ett mycket tuffare arbetsklimat här, vilket jag gillar. Ingen arbetar som receptionist för att ha ett "arbete". Jag och mina kollegor vill avancera. Alla är på så sätt fokuserade och arbetar mycket hårt för att göra gästerna tillfreds och erbjuda en äkta Four Seasons vistelse. Trots "tävlan" om att utvecklas och visa sin duglighet så arbetar vi som ett riktigt team vilket smått överraskat mig. Vi följer Four Seasons "standard cores" som vår egen bibel och missar nån en standard får denne feed back på detta omedelbart, för att på så vis hjälpa varandra och undvika att missa viktiga "ingridienser" i att skapa den perfekta hotellvistelsen för våra gäster.
 
Allt arbete med standards är också en mycket viktig del för oss medarbetare. Att behålla våra standards: Mobilestar "Five Stars" samt AAA "Five Diamonds", är vi ensamma om här i Washington. Vilket medför att vi kan ta högre priser än t.ex Ritz, Fairmont m.fl.
Tyvärr har jag f.n. inga bilder att bifoga. Förresten har jag lämnat Jonas Cornellvimpel (som jag fick vid stipendieutdelningen) hemma, jag skulle aldrig förlåta mig själv om den försvann eller blev förstörd på något vis.
 
Jag har nu varit här i två månader, vi lever och bor i Georgetown. Det är väl kanske inte rätt att redan nu säga, men om vi får chansen när våra visum gått ut i år kommer vi nog söka transfer till något annat hotell inom kedjan. Jag trivs och njuter verkligen av att arbeta inom Four Seasons, varför vet jag inte riktigt. Det är nog helheten och strävan efter perfektion som ska finnas för varje gäst 24 timmar, 365 dagar om året. 
 
Det här var lite info om hur jag har det och känner idag, "rapporten" kan inte bli så mycket längre då mitt arbete än så länge är "lite begränsat". Mycket för mig handlar ju nu om att lära mig det rätta verbala engelska språket, standards och sedan arbeta hårt för att visa vad jag kan och går för. Löser jag detta har jag nog möjlighet att få chansen och transfer till ett annat hotell inom Four Seasons någonstans i världen.
Sköt om dig nu så mycket Gösta!!
 
Mvh

Björn Olsson

Tack för ditt stöd till
Jonas Nordéns Minnesfond

 • Villa Thalassa, Helsingborg
 • Halltorps Gästgiveri, Borgholm
 • Grand Hotel, Stockholm
 • Best Western Premier Hotell Kung Carl, Stockholm
 • Best Western International, Inc. Phoenix, USA
 • Best Western Hotels Sweden
 • Svenska kulturpärlor
 • Lena och Lennart Engström, Vallåkra
 • Leif Sandhamre, Stockholm
 • Hoist Technology, Solna
 • Nordic Choice Hotels, Sweden
 • Claes Bjerkne, Göteborg
 • Gimo Herrgård, Gimo
 • Vadstena Klosterhotel
 • Anders & Marie Säwenberg, Stockholm
 • Carl Jan Granqvist, Saxå Herrgård
 • Ulf Friberg, Bjurfors, Stockholm
 • Maria Håkanson, Bromma 
 • Connect hotels
 • Ulla af Ekström, Valla
 • Ostra matsal och bar, Stockholm
 • Djursholms Delikatesser
 • Långholmen Hotell och Restaurang AB
 • Traktörklubben – årsmötet 2012
 • Rezidor Hotel Group
 • Claes Bjerkne, Göteborg
 • Hotell Diplomat, Stockholm
 • Clarion Hotels
 • Scandic Hotels
 • Kjell Blekenberg
 • Ulf Jansson
 • Hans Wetter
 • Nordic Hotels, Stockholm
 • Jimmys Steakhause, Stockholm
 • Åke Reimer, Höllviken
 • Grafiska Museet, Helsingborg
 • Bengt Nordquist Stiftelse
 • Nova Park Conference, Knivsta
 • Helena och Jim Nash, Ekerö    
 • Hoist Hospitality Group
 • Choice Hotels Sweden AB
 • Care Catering Consultants Group, Malmö
 • Rica Hotels AB
 • Sveriges Hotell & Restaurangföretagare
 • Singelhandikappades matlag, Höllviken.
 • Tobias Asarnoj
 • Stallmästarebröderna, till minne av broder Roger Sagebrand.
 • DYGD-bröderna till minne av bortgågne brodern Roger Sagebrand
 • Elever och lärare Jonas klass, Djurgårdsskolan 1972-1976.
 • Vadstena Klosterhotel
 • Nils Bertil Philipson
 • Elite Hotels of Sweden
 • Lenart Holmberg, Trelleborg
 • French Gourmetsupport
 • Norra Latin - Stiftelsen
 • Lena & Lennart Engström, Pouzols, Frankrike
 • Arne Gustafsson Hotellkosult AB
 • Bo Levander
 • Erwin & Marianne Geiger
 • Gabriella Berggren
 • Magnus Nordén
 • Olle Markstedt, Värmdö
 • Meetings International, Stockholm/Kista
 • Scandinavian Service Partner
 • De Yngres Gastronomi och Dryckesgille
 • Börje Bergman, Stockholm
 • Erik & Marna Pedersen, Palm Springs, USA
 • Ulf J. Jansson, Stockholm
 • Börje och Kristina Sandström, Malmö
 • Täby Park Hotel
 • Green Hotel, Tällberg
 • Réunionvännerna
 • Jan Koltai, Costa Mesa USA
 • Ulla Gullander, Bårarp
 • Erik Brodin, Hendersonville USA
 • Carl Bertil Burack, Nyköping
 • Lisa Elmqvist AB, Stockholm
 • Barken Invest AB, Vallentuna
 • Håkan Brodin, Värmdö
 • Petra Reimer, Höllviken
 • Alf Rudén, Malmö
 • Svea Nordén, Vadstena
 • AB Diskteknik, Vallentuna
 • Bårarps Gård AB, Getinge
 • Carlsson Bokförlag
 • Claes på Hörnet
 • Connect Hotel, Arlandastad
 • Foresta Hotell & Konferens
 • Fryshusets kök, Stockholm
 • Hilton & Scandic, Sverige
 • Hotel Riverton, Göteborg
 • Hotel Tylösand, Tylösand
 • Kristianstads Boktryckeri
 • Operakällaren
 • Rezidor SAS Hospitality
 • Sodexho AB
 • Solporten Fastighets AB
 • Stallmästaregården
 • Stallmästarebröderna
 • Traktörklubben